Γραπτή ερώτηση E-3674/08 υποβολή: Ashley Mote (NI) προς την Επιτροπή. Η ΕΕ χρηματοδοτεί παλαιστίνιους δημόσιους υπαλλήλους - Σημείο 2