Γραπτή ερώτηση E-0236/08 υποβολή: Jana Bobošíková (NI) προς την Επιτροπή. Θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις διάφορες μορφές μέριμνας ορφανών, εγκαταλελειμμένων και κακοποιημένων παιδιών που προέρχονται από προβληματικές οικογένειες