Γραπτή ερώτηση E-4165/09 υποβολή: Jim Higgins (PPE) προς την Επιτροπή. Μύδια ζέβρα στο Lough Mask