Γραπτή ερώτηση E-1030/07 υποβολή: Glyn Ford (PSE) προς το Συμβούλιο. Εξαμερείς συνομιλίες - Εμπλοκή της ΕΕ σε θέματα ασφαλείας