Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1477 av den 14 oktober 2020 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 vad gäller tillfällig förlängning av undantagsåtgärder för att hantera konsekvenserna av covid-19-pandemin (Text av betydelse för EES)