Γραπτή ερώτηση E-0318/08 υποβολή: Robert Evans (PSE) προς την Επιτροπή. Δόλιες δραστηριότητες της εταιρείας Deutscher Adressdienst GmbH