Γραπτή ερώτηση E-5019/09 υποβολή: David Campbell Bannerman (EFD) προς την Επιτροπή. Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων