Απόφαση του Πρωτοδικείου (έκτο τμήμα) της 20ής Μαΐου 2009.