Întrebare scrisă E-011309/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) adresată Comisiei. Problema deșeurilor formate din echipamente electrice și electronice de mici dimensiuni