Υπόθεση T-383/03: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 17ης Νοεμβρίου 2008 — Hynix Semiconductor κατά Συμβουλίου