Věc C-321/07: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 19. února 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht – Německo) – trestní řízení proti Karlu Schwarzovi ( Směrnice 91/439/EHS — Držení řidičských průkazů různých členských států — Platnost řidičského průkazu vydaného před přistoupením státu — Odnětí druhého řidičského průkazu vydaného členským státem bydliště — Uznání řidičského průkazu vydaného před vydáním druhého průkazu, který byl později odňat z důvodu nezpůsobilosti jeho držitele k řízení — Uplynutí období dočasného zákazu podat žádost o nový řidičský průkaz, které je spojeno s odnětím řidičského průkazu )