Κρατική ενίσχυση — Ρουμανία — Κρατική ενίσχυση SA.33769 (2015/C) (πρώην 2015/NN) (πρώην 2011/CP) — Εικαζόμενη ενίσχυση υπέρ του αερολιμένα Târgu-Mureş Transilvania, της Wizz Air, της Ryanair και άλλων αεροπορικών εταιρειών — Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ