Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγου υποψήφιων εμπειρογνωμόνων με σκοπό την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στην κοινή επιχείρηση Σύντηξη για Ενέργεια