Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1483/2006 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την προκήρυξη διαρκών δημοπρασιών για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών