Πρόταση Αποφασησ του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή διμερούς συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας όσον αφορά την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων