Susijungimų patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2019 m. spalio 24 d. posėdyje dėl preliminaraus sprendimo byloje m. 9064 – „Telia“ / „Bonnier Broadcasting Holding“ projekto Pranešėjo valstybė narė – Vengrija 2020/C 160/02