Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1295/89 της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 1989 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη