Verordening (EEG) nr. 3786/92 van de Commissie van 28 december 1992 betreffende de levering van granen als voedselhulp