Ανακοινωση της Επιτροπης στο Ευρωπαϊκο Κοινοβουλιο, στο Συμβουλιο, στην Οικονομικη και Κοινωνικη Επιτροπη και στην Επιτροπη των Περιφερειων - Εντάσσοντας τη διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης στις πολιτικές της ΕΕ : Αναθεώρηση του 2009 της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη