Zadeva T-163/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. oktobra 2020 – Isopix/Parlament (Ničnostna in odškodninska tožba – Javna naročila storitev – Postopek javnega razpisa – Zagotavljanje fotografskih storitev – Zavrnitev ponudbe enega od ponudnikov in oddaja naročila drugemu ponudniku – Preklic postopka javnega naročanja – Delno izginotje predmeta spora – Delna ustavitev postopka – Začasna odredba – Tožba, ki je bila delno vložena pred sodiščem, ki je očitno nepristojno za odločanje o njej)