Vec T-163/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. októbra 2020 – Isopix/Parlament („Žaloba o neplatnosť a žaloba o náhradu škody – Verejné zákazky na služby – Verejné obstarávanie – Poskytovanie fotografických služieb – Zamietnutie ponuky uchádzača a zadanie zákazky inému uchádzačovi – Zrušenie verejného obstarávania – Čiastočný zánik predmetu sporu – Čiastočné zastavenie konania – Súdny príkaz – Žaloba čiastočne podaná súdu, ktorý zjavne nemá právomoc na jej prejednanie“)