Cauza T-163/20: Ordonanța Tribunalului din 29 octombrie 2020 – Isopix/Parlamentul („Acțiune în anulare și în despăgubire – Contracte de achiziții publice de servicii – Procedură de cerere de ofertă – Prestare de servicii fotografice – Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului unui alt ofertant – Anularea procedurii de atribuire a unui contract – Dispariția parțială a obiectului litigiului – Nepronunțare asupra fondului – Somație – Acțiune formulată în parte în fața unei instanțe vădit necompetente să o soluționeze”)