Kohtuasi T-163/20: Üldkohtu 29. oktoobri 2020. aasta määrus – Isopix versus parlament (Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue – Teenuste hanked – Hankemenetlus – Fototeenuste osutamine – Pakkuja pakkumise tagasilükkamine ja lepingu sõlmimine teise pakkujaga – Hankemenetluse tühistamine – Vaidluse eseme osaline äralangemine – Otsuse tegemise vajaduse osaline äralangemine – Ettekirjutus – Hagi, mis on osaliselt esitatud kohtule, kes ei ole selle lahendamiseks pädev)