Jāpastiprina ES prasības valstu budžeta struktūrām un labāk jāuzrauga to piemērošana. Īpašais ziņojums, Nr. 22, 2019