Kommissionens förordning (EG) nr 918/2008 av den 18 september 2008 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2008 inom ramen för de tullkvoter för griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 806/2007