Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 918/2008 tat- 18 ta' Settembru 2008 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Settembru 2008 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 806/2007 għal-laħam tal-majjal