Komisjoni määrus (EÜ) nr 918/2008, 18. september 2008 , milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2008. aasta septembri esimese seitsme päeva jooksul määruse (EÜ) nr 806/2007 alusel avatud sealiha tariifikvootide raames