Γραπτή ερώτηση E-5663/07 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Μέσα άσκησης πίεσης των αμερικανών παραγωγών καταναλωτικών αγαθών που υποχρεώνουν τους ευρωπαίους καταναλωτές να πληρώνουν τη διπλάσια τιμή παρά την αδυναμία του δολαρίου