Γραπτή ερώτηση E-3642/08 υποβολή: Robert Kilroy-Silk (NI) προς την Επιτροπή. Φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες