Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2060 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre obchod zriadenom Dočasnou dohodou o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody s cieľom zohľadniť pristúpenie Samojského nezávislého štátu a Šalamúnových ostrovov