Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1271, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1848 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Romanian käyttöön asetettavasta määrästä varainhoitovuodelta 2018 siirrettyjen määrärahojen takaisinmaksuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 26 artiklan 5 kohdan mukaisesti