Γραπτή ερώτηση E-4194/07 υποβολή: Sajjad Karim (ALDE) προς την Επιτροπή. Έκθεση του Παρατηρητηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τη Σρι Λάνκα - Ελευθερία του λόγου