Γραπτή ερώτηση E-0107/07 υποβολή: Robert Kilroy-Silk (NI) προς την Επιτροπή. Σχέδια εναρμόνισης