Συνθηκης για την ιδρυση της Ευρωπαϊκης Κοινοτητας (ενοποιημενη αποδοση)#Μέρος τρίτο - Πολιτικές της Κοινότητας#ΤΙΤΛΟΣ XVI - Βιομηχανία#Άρθρο 157