Kohtuasi T-109/06: Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2007 . aasta määrus — Vodafone España ja Vodafone Group versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Tühistamishagi — Direktiiv 2002/21/EÜ — Komisjoni arvamuskiri — Direktiivi 2002/21 artikkel 7 — Vaidlustamatu akt — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)