Sag T-109/06: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 12. december 2007 — Vodafone España og Vodafone Group mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — direktiv 2002/21/EF — Kommissionens skriftlige bemærkninger — artikel 7 i direktiv 2002/21 — retsakt, der ikke kan være genstand for søgsmål — ikke umiddelbart berørt — afvisning)