Věc T-109/06: Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 2007 – Vodafone España a Vodafone Group v. Komise ( Žaloba na neplatnost — Směrnice 2002/21/ES — Dopis obsahující připomínky Komise — Článek 7 směrnice 2002/21 — Akt, který nemůže být napaden žalobou — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost )