Έγκριση κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 61 της συμφωνίας ΕΟΧ και του πρωτοκόλλου 3 μέρος Ι άρθρου 1 παράγραφος 3, της συμφωνία Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου