Verordening (EEG) nr. 3173/73 van de Commissie van 22 november 1973 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1203/73 van de Commissie van 4 mei 1973 houdende vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die moeten worden toegepast op de aankoopprijzen in de sector groenten en fruit