Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wdrażania strategii makroregionalnych UE (2017/2040(INI))