Neuvoston päätös (EU) 2020/583, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2020, Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kauppakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta siltä osin kuin on kyse mainitun sopimuksen 16.1 artiklan 4 kohdan d alakohdan nojalla tehtävästä 10.17 artiklan ja 10.22 artiklan tulkinnasta Singaporessa rekisteröityjen viinejä, väkeviä alkoholijuomia, maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevien maantieteellisten merkintöjen suojaan tehtävien muutosten osalta