Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3022/86 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 1986 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη