Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 2ας Οκτωβρίου 2008.