Γραπτή ερώτηση E-3127/08 υποβολή: Catherine Stihler (PSE) προς την Επιτροπή. Κατάσταση του είδους του λοφιοφόρου τρίτωνα