Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/564 оd 23. ožujka 2017. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 1813) (Tekst značajan za EGP. )$