Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/564 af 23. marts 2017 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2017) 1813) (EØS-relevant tekst. )$