Διάταξη του Πρωτοδικείου (τέταρτο τμήμα) της 12ης Μαρτίου 2007.