Γραπτή ερώτηση E-0406/08 υποβολή: Gyula Hegyi (PSE) προς την Επιτροπή. Ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατόδρομων