Γραπτή ερώτηση E-0957/08 υποβολή: Carlos Carnero González (PSE) προς την Επιτροπή. Ανησυχητικά επίπεδα ρύπανσης στην πόλη της Μαδρίτης