Uredba Komisije (ES) št. 305/2007 z dne 21. marca 2007 o začasnem odstopanju od uredb (ES) št. 2402/96, (ES) št. 2375/2002, (ES) št. 2305/2003, (ES) št. 969/2006 in (ES) št. 1918/2006 glede datumov za vlogo zahtevkov in za izdajo uvoznih dovoljenj za leto 2007 v okviru tarifnih kvot za sladki krompir, škrob iz manioke, žita in oljčno olje